Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo kiểm soát năm 2009 và Nhiệm vụ kiểm soát năm 2010

05-01-2011 21:57

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của công ty Cổ phần Công trình Giao thông - BTVT

 

Tải về tại đây.

Click vào link trên để tải bản Báo cáo scan bằng hình ảnh về mấy tính.