Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2013

31-03-2014 16:59

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2013.

Nội dung gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Trang 2-4).

2. Báo cáo kiểm toán độc lập (Trang 5).

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán (Trang 6-9).

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Trang 10).

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trang 11).

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Trang 12-39) .

Nhấn vào đây để tải về bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2013.