Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020

30-03-2021 03:06

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019

Nội dung báo cáo tài chính bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (3 trang)

2. Báo cáo kiểm toán độc lập (2 trang)

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nhấn vào đây để tải về bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020.