Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn gửi UB chứng khoán Nhà nước kéo dài thời gian chào bán cổ phần riêng lẻ

11-03-2011 22:04

Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BR - VT đã thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết...