Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn xin rút khỏi Công ty Đại Chúng

31-10-2016 03:41

Ngày 31/10/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin rút khỏi danh sách Công ty Đại Chúng