Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2012

16-11-2012 23:08

Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2012. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất 2012.