Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2012

21-06-2012 23:06

Ngày 14 tháng 6 năm 2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2012.

Nhấn vào đây để tải về Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2012