Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2013

20-05-2013 23:13

Ngày 17 tháng 5 năm 2013 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.

Nhấn vào đây để tải về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013