Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau

Quyết định Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12-06-2014 23:25

Ngày 12/06/2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

  

  

  

 

Kèm theo quy chế :

1 - Tải về Đơn ứng cử thành viên HĐQT

2 - Tải về Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm Soát

3 - Tải về Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS

4 - Tải về Sơ yếu lý lịch