Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

28-09-2015 22:38

Ngày 28 tháng 09 năm 2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức  năm 2014.

Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 28/9/2015 đến ngày 02/10/2015.

Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Nhấn vào đây để tải giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.

Nhấn vào đây để tải giấy ủy quyền.