Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

04-10-2016 03:15

Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 354/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức  năm 2015.

 

Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 06/10/2016 đến ngày 14/10/2016.

Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Nhấn vào đây để tải giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.

Nhấn vào đây để tải giấy ủy quyền.