Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông Báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

25-05-2016 00:03

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.