Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

13-06-2016 23:21

Ngày 13/06/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

- Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Cá nhân Tại đây

- Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Công ty Tại đây

- Tải về Phiếu đăng ký họp Đại hội đồng Cổ đông Tại đây

- Tải về Phiếu đóng góp ý kiến Tại đây