Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
Thông báo
01-06-2021 05:05
Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 1821/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
01-09-2020 01:00
Ngày 01/09/2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
06-08-2020 00:38
Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
30-06-2020 23:26
Ngày 29 tháng 6 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.
09-01-2020 05:34
Thông Báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
09-01-2020 05:28
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019.
25-05-2017 00:54
Ngày 25/05/2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017.
12-05-2017 00:27
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
21-04-2017 05:17
Ngày 21 tháng 04 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.
31-10-2016 03:41
Ngày 31/10/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin rút khỏi danh sách Công ty Đại Chúng