Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
Thông báo
04-10-2016 03:15
Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 354/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức năm 2015.
15-06-2016 05:21
Ngày 6 tháng 6 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
13-06-2016 23:21
Ngày 13/06/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
25-05-2016 00:03
Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
28-09-2015 22:38
Ngày 28 tháng 09 năm 2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức năm 2014.
16-06-2015 03:42
Ngày 3 tháng 6 năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 3/6/2015 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08-06-2015 21:39
Ngày 08/06/2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2015.
27-05-2015 04:37
Ngày 27 tháng 5 năm 2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
29-09-2014 05:00
Ngày 23 tháng 9 năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12-09-2014 04:54
Ngày 12 tháng 09 năm 2014, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức năm 2013.