Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
Báo cáo tài chính
30-03-2021 03:06
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020
20-06-2020 23:19
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019
20-06-2020 23:04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2018
20-06-2020 22:50
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2017
29-03-2017 22:04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2016
30-03-2016 05:18
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2015
26-03-2015 04:46
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2014
31-03-2014 16:59
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2013.
25-03-2013 17:02
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2012.
30-05-2012 05:59
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2011.