Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 • Lãnh đạo CCT
 • Lãnh đạo CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên CCT
 • Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động từ thiện
 • Lễ trao nhà từ thiện
 • Hoạt động xa hội
 • Hoạt động xa hội
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0972 091 974

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

02543 856 189

HÌNH ẢNH CÔNG TY
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
 • cct cong ty co phan cong trinh giao thong tỉnh ba ria vung tau
Báo cáo thường niên
07-09-2020 12:06
Báo cáo thường niên của HĐQT và Ban Giám Đốc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
06-06-2017 05:17
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 cho năm báo cáo 2016.
22-06-2016 00:53
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 cho năm báo cáo 2015.
15-06-2015 03:43
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 cho năm báo cáo 2014.
19-06-2014 17:04
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 cho năm báo cáo 2013.
20-05-2013 17:06
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 cho năm báo cáo 2012.
21-06-2012 22:17
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 cho năm báo cáo 2011.
31-05-2011 22:14
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
15-03-2011 22:08
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010
11-03-2011 22:04
Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh BR - VT đã thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết...