Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010

04-07-2011 03:49

Ngày 04 tháng 7 năm 2011, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010.

 

Ngày chốt danh sách cổ đông; 16h30' ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Chi trả đợt 1 năm 2010: 600 đồng/cổ phần.

Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 05 tháng 7 năn 2011.

Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Nhấn vào đây để tải giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.

Nhấn vào đây để tải giấy ủy quyền.