Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban lãnh đạo

18-09-2023 23:06

 


Ông HỒ VIẾT RUYNH  - Tổng Giám đốc Công ty

 

Anh Trần Nguyên Duân - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông TRẦN NGUYÊN DUÂN - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Bà TRƯƠNG THỊ LIÊN - Phó Tổng Giám đốc Công ty