Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hình ảnh công ty

00-00-0000 00:00

Ban lãnh đạo Công ty CCT

Ban lãnh đạo Công ty CCT

 

Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT

 

Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên CCT

 

Ban lãnh đạo Công ty cùng với tập thể nữ văn phòng công ty 

 

Ban lãnh đạo Công ty với cán bộ chủ chốt và tập thể nam văn phòng Công ty

 

Ban lãnh đạo Công ty với cán bộ chủ chốt và tập thể nam văn phòng Công ty

 

Tập thể nữ văn phòng công ty