Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn thông báo số 363/CTGT-TB ngày 12 tháng 09 năm 2022 về

12-09-2022 08:30

Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 363/CTGT-TB ngày 12 tháng 09 năm 2022 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt), dưới đây là toàn văn thông báo :

 

Quý cổ đông có thể tải về file thông báo tại đây : Tải thông báo số 363/CTGT-TB