Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2015

15-06-2015 03:40

Ngày 12 tháng 6 năm 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Nhấn vào đây để tải về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015