Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016

22-06-2016 03:04

Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Nhấn vào đây để tải về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016