Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022

25-07-2022 21:49
Ngày 22 tháng 07 năm 2022 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022