Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2023

15-08-2023 10:21

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2023

Ngày 15 tháng 08 năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 
 
'