Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2014

20-06-2014 17:12

Ngày 20 tháng 6 năm 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

Nhấn vào đây để tải về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014