Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Tỉnh BR -VT

23-11-2010 17:17

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Tỉnh BR -VT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược và cán bộ chủ chốt.