Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019

21-09-2020 12:37

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 404/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức  năm 2019.

 

Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 22/09/2020 

Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:

- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Nhấn vào đây để tải giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.

 

 

CCT Chi Trả Cổ Tức 2019 bằng tiền mặt