Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

29-11-2021 11:24

Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 560/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức  năm 2020.

  • Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 06/12/2021
  • Hình thức chi trả cổ tức : tiền mặt.
  • Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:
    • Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    • Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Nếu quý cổ đông có nhu cầu đề nghị chuyển trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Minh Hòa, nhân viên phòng Hành Chính - Quản Trị, số điện thoại : 0972.091.974 để được hướng dẫn.

 

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty CCT