Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

03-10-2022 00:54

Ngày 3 tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 379/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức năm 2021.

  • Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 05/10/2022
  • Hình thức chi trả cổ tức : tiền mặt.
  • Địa điểm nhận chia lãi cổ tức:
    • Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    • Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu.