Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

04-07-2023 07:31

Vào lúc 08 giờ 30 phút,ngày 15/08/2023, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023


mail Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Cá nhân Tại đây

mail Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Công ty Tại đây

mail Tải về Phiếu đăng ký họp Đại hội đồng Cổ đông Tại đây

mail Tải về Phiếu đóng góp ý kiến Tại đây