Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

25-05-2017 00:54

Ngày 25/05/2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

 

 

- Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Cá nhân Tại đây

- Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Công ty Tại đây

- Tải về Phiếu đăng ký họp Đại hội đồng Cổ đông Tại đây

- Tải về Phiếu đóng góp ý kiến Tại đây

- Tải về Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tại đây