Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

09-01-2020 05:28
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
 


mail Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Cá nhân Tại đây

mail Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông dành cho Công ty Tại đây

mail Tải về Phiếu đăng ký họp Đại hội đồng Cổ đông Tại đây

mail Tải về Phiếu đóng góp ý kiến Tại đây

mailTải về Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Tại đây

 


enlightened Quý cổ đông có thể download toàn bộ tài liệu:  TẠI ĐÂY