Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hội nghị người lao động năm 2015

29-09-2015 22:44   Lượt Xem: 11676

Ngày 12/6/2015, tại Văn phòng công ty CP công trình giao thông tỉnh BR-VT đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 với 124 đại biểu tham dự.

 

          Về tham dự Hội nghị có Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, lao động tiên tiến và toàn thể CB.CNV khối văn phòng công ty.

 

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động năm 2015

 

Tại Hội nghị, Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Đại diện người sử dụng lao động -  báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo nêu rõ, trong bối cảnh hoạt động  xây dựng nói chung và xây dựng giao thông chưa có dấu hiệu phục hồi và vẫn tiếp tục khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, sự hỗ trợ của các Ban, Ngành và với sự đoàn kết, năng động sáng tạo của tập thể CBCNV và Người lao động  trong  toàn Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giữ được ổn định, cơ bản đạt được những thành tích đáng khích lệ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 là 6.7 triệu đồng/tháng. Năm 2015, Công ty sẽ tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, lấy thực hiện của năm 2014 làm tiêu chí phấn đấu theo nguyên tắc triệt để tiết giảm và tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh.

 

  

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực năm 2015

 

Chủ tịch Công đoàn, Ông  Phạm Quốc Việt - đại diện tập thể người lao động báo cáo kết quả giám sát và phối hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014 và các nội dung Thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị. Tăng cường, phối hợp triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức lấy và tổng hợp ý kiến người lao động, đề xuất nội dung đối thoại, kế hoạch đối thoại, phân công trách nhiệm cho từng thành viên tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến về nội dung đối thoại. Công bố các Quyết định khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015 làm tiêu chí phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

 

  

Ông Phạm Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả giám sát và phối hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014 và các nội dung Thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất thông qua nội dung các văn bản trình Hội nghị của Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn công ty, biểu quyết tán thành nội dung phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự Hội nghị;

 

Hội Nghị Người lao động Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động được tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích thiết thực, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển bền vững..

 

  

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực năm 2015

 

  

Ông Phạm Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả giám sát và phối hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014 và các nội dung Thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị.

 

Ông Hà Tiến Sáng, Kế Toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu kính tế đã thực hiện trong năm 2014 và kế hoạch 2015

 

  

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty trao Giấy khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt danh hiệu xuất sắc.

 

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc, ông Trần Nguyên Duân – Phó Tổng Giám đốc tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua xuất sắc.

 

Bà Nguyễn Hồng Phê thay mặt Đoàn Thư ký thông qua biên bản Hội nghị

 

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc phát biểu kết thúc Hội nghị Người lao động năm 2015