Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quyết định tăng vốn điều lệ

19-04-2011 03:31

Ngày 18 tháng 4 năm 2011, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra Quyết định tăng vốn điều lệ lên 78 tỷ đồng được chia thành 7.800.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

alt