Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Bà NGUYỄN HỒNG PHÊ - Thành viên Hội đồng quản trị Tập thể cán bộ và nữ nhân viên CCT Tập thể lãnh đạo và Nữ cán bộ nhân viên văn phòng CCT Tập thể lãnh đạo và Nam cán bộ nhân viên văn phòng CCT Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên văn phòng CCT Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên văn phòng CCT Ông Hà Tiến Sáng -Thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Nguyên Duân - Thành viên Hội đồng quản trị Ông Lại Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thi công công trình đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn thành phố Vũng Tàu Bãi tập kết xe - xí nghiệp thi công cơ giới Hòa Long
TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 309/CTGT-TB ngày 15 tháng 09 năm 2023 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt", dưới đây là toàn văn thông báo :
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển nhân sự với yêu cầu sau:
July - 2024
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VIDEO CLIPS