Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn thông báo số 309/CTGT-TB "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt"

15-09-2023 05:57   Lượt Xem: 2234

Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 309/CTGT-TB ngày 15 tháng 09 năm 2023 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt), dưới đây là toàn văn thông báo :

 

Quý cổ đông có thể tải về file thông báo tại đây : Tải thông báo số 309/CTGT-TB